Μπάλες Ιατρικές - Medicine Ball

Medicine Ball 7kg

€ 77.60

€ 71.90

Μπάλα AMILA Medicine Ball PU 4kg

€ 24.35

€ 21.90

Μπάλα AMILA Medicine Ball PU 3kg

€ 21.95

€ 18.90

Μπάλα AMILA Medicine Ball PU 1kg

€ 17.50

€ 14.90

Μπάλα AMILA Medicine Ball PU 2kg

€ 19.60

€ 16.90

Soft Touch Medicine Ball 2kg

€ 49.30

€ 44.95

Soft Touch Medicine Ball 3kg

€ 59.30

€ 52.95

Soft Touch Medicine Ball 4kg

€ 65.90

€ 56.95