Μπάρες - Αλτήρες - Δίσκοι

Κολάρο αλτήρα

€ 2.50

€ 2.20

Κολάρο μπάρας (Ολυμπιακού τύπου)

€ 5.95

€ 4.95

Aλτήρας Εξάγωνος Original Rubber H - 7,00Kg

€ 33.75

€ 31.95

Aλτήρας Εξάγωνος Original Rubber H - 7,50Kg

€ 33.75

€ 30.95

Aλτήρας Εξάγωνος Original Rubber H - 37,50Kg

€ 138.10

€ 146.95

Aλτήρας Εξάγωνος Original Rubber H - 40,00kg

€ 161.30

€ 156.95