Σφαιροβολία

Σφαίρα λειασμένη 4kg

€ 25.75

€ 24.95

Σφαίρα λειασμένη 7,26kg

€ 45.30

€ 42.95

Σφαίρα λειασμένη 3kg

€ 19.90

€ 16.95

Turbo Shot (σφαίρα)

€ 66.90

€ 54.95